Výkop elektrickej prípojky

IVýkopové práce minibagrom za účelom zriadenia inžinierskych sietí – voda, elektrina, plyn, kanalizačné prípojky, …