Likvidácia a vývoz zeminy

Likvidáciu odpadu, dovoz a vývoz sypkých materiálov trojstranným sklápačom.