Likvidácia a vývoz odpadu

Likvidáciu odpadu, dovoz a vývoz sypkých materiálov trojstranným sklápačom.