Neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti je tečúca voda, elektrina, plyn a kanalizácia. Sprostredkúvajú ich inžinierske siete zabezpečujúce prístup všetkých potrebných vedení do obydlia. Aby bol váš dom plne vybavený pre pohodlný život, vykonávame taktiež výkopové práce pre budúce inžinierske siete v Nitre a okolí.