Zemné výkopové práce, výkopové práce pre inžinierske siete, výkop základov, čistenie pozemkov, úprava terénu, búracie práce, odvoz zeminy, …